menu

Afvalwijzer

In de gemeente Groningen worden verschillende soorten afval apart opgehaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor papier, textiel, groente-fruit-tuinafval en restafval. Wanneer wordt welk type afval bij jou opgehaald? Dat vind je in de Afvalwijzer Groningen

Nog makkelijker is het om de app Afvalwijzer Groningen te downloaden.

Met de app kun je ook:

 • Zo instellen dat je een signaal krijgt als papier of textiel wordt opgehaald, of wanneer de chemokar in de buurt is.
 • Zoeken in het afval-ABC. In de zoekbalk typ je een afvalproduct (bijvoorbeeld ‘pizzadoos’ of ‘spaarlamp’). Je ziet meteen in welke afvalbak het product moet.
 • De dichtstbijzijnde papier- of textielcontainer vinden. Via ‘inzamellocaties’ kom je op een plattegrond waar ze staan. 
DOWNLOAD
DE APP

AFVALWIJZER
GRONINGEN

Tips

Voorkomen

 • Lever je oude elektrische apparaten in. Dit kan bijvoorbeeld gewoon bij dezelfde winkels waar je een nieuwe koopt.
 • Koop zoveel mogelijk producten zonder verpakking. Ga bijvoorbeeld naar de markt voor groente en fruit en neem je eigen bakje mee voor vlees of vis.
 • Repareer gebruikte spullen en kleding. Vaak zit er met een kleine aanpassing nog nieuw leven in. Klop voor hulp eventueel aan bij een Repaircafé.
 • Neem je eigen beker mee voor je coffee-to-go. Bij thee kan dit uiteraard ook!
 • Wees zuinig op monumentale materialen Hergebruik is altijd goed, helemaal als het om materialen gemaakt die niet meer gemaakt worden. Heb jij of bewoon jij een monument? Kijk dan eens op de site van de stichting Monument & Materiaal: stichtingmenm.nl
 • Geef gebruikte goede spullen door aan anderen. Of verkoop ze. Koop zelf ook eens tweedehands. Dat kan tegenwoordig makkelijk en veilig online.

Scheiden

 • Gooi ook kapotte kleding in de textielbak. En niet bij het restafval. Dit kan echt nog worden hergebruikt. Maar: natte of sterk vervuilde kleding moet wél bij het restafval.
 • Leen een elektrische bakfiets voor je grofvuil. Kijk op gemeente.groningen.nl/afval voor de locaties en beschikbaarheid.
 • Gooi niet alle pizzadozen bij het oud papier. Alleen schoon papier kan goed worden gerecycled. Dozen met folie of vettigheid van afhaalpizza’s moeten bij het restafval.
 • Schud of knijp verpakkingen leeg voor je ze weggooit (blik, pakken, plastic). Dan kan het beter worden gescheiden in de afvalscheidingsfabriek.

VEELGESTELDE VRAGEN

OVER AFVAL IN DE GEMEENTE GRONINGEN

1

Waarom wordt plastic niet apart ingezameld?

In de gemeente Groningen wordt plastic afval nagescheiden. Dat is effectiever en goedkoper dan vooraf scheiden. Dit betekent dat je zelf niet je plastic hoeft te scheiden, maar dat dit in de afval-nascheidingsfabriek gebeurt. Hier zie je hoe dat werkt.

2

Als afval toch achteraf gescheiden wordt, waarom moet ik dan zelf mijn papier/glas/gft scheiden?

Sommige afvalstromen kunnen we nascheiden. Dit gaat om bijvoorbeeld plastic, metaal en drankpakken en in mindere mate gft-afval. Hierbij geldt echter dat vooraf scheiden van gft-afval effectiever en goedkoper is dan nascheiden. Het achteraf scheiden van andere stromen zoals papier, glas en textiel is op dit moment niet mogelijk. Papier, glas en textiel in het restafval wordt verbrand wat tot extra kosten leidt die door alle inwoners moeten worden gedragen. Daarom is het belangrijk om nog steeds je afval goed te blijven scheiden.

3

Waarom wordt groente- fruit en tuinafval (gft) in sommige buurten wel gescheiden en in andere niet?

In de wijken waar gebruik gemaakt wordt van ondergrondse containers wordt groente- tuin en fruitafval in de afvalscheidingsfabriek door nascheiding deels uit het restafval gehaald. Omdat vooraf scheiden van gft-afval uiteindelijk het effectiefst is verstrekt de gemeente wel groene containers op verzoek voor benedenwoningen met tuinen, óók als ze zijn aangesloten op het netwerk van ondergrondse containers.

Wil je als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als je bereid bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden.

Woon je te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wil je samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen. Meer informatie hierover vind je op groningen.nl/afval.

4

Wat verstaan we onder "afvalvrij"?

Een gemeente met 230.000 inwoners zal natuurlijk altijd huishoudelijk afval produceren. Wat bedoelen we dan precies onder ‘Groningen Afvalvrij’? Afvalvrij wil zeggen dat alle afval dat we samen maken voor 100% kan worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Er hoeft dan niets meer te worden opgeslagen in afvalbergen of verbrand in verbrandingsovens. Op dit moment zit Groningen op een hergebruikpercentage van 62% Dat is niet slecht vergeleken met andere grote gemeentes, maar het kan beter. Hoe? Er zijn drie lijnen

 • Huishoudens gaan minder afval produceren.
 • Huishoudens gaan hun afval nog beter scheiden (volgens de afspraken die binnen de gemeente gelden)
 • Technische en logistieke verbeteringen in de afvalverwerkingsfabriek

OVER HAAL ALLES

UIT JE AFVAL

De wereld kan niet eeuwig doorgaan met grondstoffen verspillen en afval stapelen. Steeds meer mensen zien dat gelukkig in. De gemeente Groningen wil in 2030 afvalvrij zijn. Als iedereen meedoet, moet dat kunnen. Daarom proberen we zoveel mogelijk Groningers enthousiast te maken voor een duurzame wereld. Dat doen we onder het motto: Haal alles uit je afval!

Met resultaat: in Groningen wordt al meer dan 60% van het afval hergebruikt. De gemiddelde Groninger produceert 146 kg restafval per jaar. Dat is niet slecht vergeleken met andere grote steden. Maar het kan en moet beter. In ons restafval zit nog voor miljoenen aan bruikbare grondstoffen. Laten we die er samen uithalen. Door bewuster te kopen, minder weg te gooien, afval nog beter te scheiden en te verwerken komen we stap voor stap dichterbij Groningen Afvalvrij. En zo houden we de afvalstoffenheffing betaalbaar.

Nieuwsbrief

Geïnteresseerd in hergebruik en recycling? Nieuwsgierig hoe Groningen een afvalvrije gemeente wil worden? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief. Verschijnt ongeveer vier keer per jaar.