menu

Hout van Hier

2023

Zaterdag 11 maart was de tweede editie van Hout van Hier. Op één dag kregen zo’n 90 gekapte boomstammen en stamdelen een duurzame bestemming. Onder meer bij meubelmakers, kleinschalige bouwbedrijven, kunstenaars, organisaties voor dagbesteding en onderwijsinstellingen uit de buurt.

 

Gratis stammen

voor duurzame

doelen

In de gemeente Groningen staan enkele honderdduizenden bomen. Een deel daarvan raakt door ouderdom of ziekte verzwakt. Een enkele keer leidt dat tot een serieus risico voor de veiligheid en moet de boom worden gekapt. Gemiddeld gaat het om zo’n honderd bomen per jaar. Het project Hout van Hier is bedoeld om deze bomen een goede bestemming te geven. Voor duurzame, sociale en lokale toepassingen geven we ze gratis weg.

 

 

Dit gebeurde

met ons hout

van 2022

Ruw hout heeft een zorgvuldige voorbehandeling nodig. De bomen uit de eerste editie van Hout van Hier zijn nog lang niet allemaal verwerkt tot eindproducten. Binnenkort hopen we op deze plek toch de eerste resultaten te presenteren.

Waarom

Hout van Hier?

Gemeente Groningen wil in 2030 een afvalvrije gemeente zijn. Daarom zoeken we altijd naar duurzamere toepassingen voor de diverse afvalstromen. Feitelijk beschouwen we alle afval als grondstof. Dat geldt zeker voor kaphout. Vroeger werd dit vaak gebruikt als brandstof, maar dat kan tegenwoordig echt niet meer. Daarom is in 2022 een begin gemaakt met het vinden van lokale partijen die Hout van Hier goed kunnen gebruiken voor een duurzame toepassing.

 

 

Ook

geïnteresseerd

in Hout van Hier?

Kunt u ruw, onbewerkt hout gebruiken? Heeft u daarbij een duurzame, sociale en lokale toepassing op het oog? En bent u in staat om de stammen te transporteren en verwerken? Meld u dan nu aan via circulair@groningen.nl. Dan krijgt u bij een volgende uitgiftedag een uitnodiging voor Hout van Hier, met daarbij de voorwaarden voor deelname.

V ANHETA F V AL

De Gemeente Groningen werkt hard aan een duurzame samenleving. Circulaire projecten pakken we het liefst op samen met maatschappelijke partners, o.m. uit het bedrijfsleven en de onderwijswereld. Sommige van onze projecten blijken ook een bron van inspiratie voor anderen. Onder de noemer Circular Stories geven we ze een plek op deze website. Kom daarom snel weer eens terug op haalallesuitjeafval.nl.

DOWNLOAD
DE APP

AFVALWIJZER
GRONINGEN