menu

Wat kan jij

Met hout

van Hier

Hout van Hier? Dat is onbewerkt hout dat onlangs in de gemeente Groningen is gekapt. Het gaat om verschillende soorten bomen, die om verschillende redenen moesten worden gekapt. De stammen geven we gratis weg. Onder strikte voorwaarden, dat wel.

Voor een groen

Groningen

Gemeente Groningen wil in 2030 een afvalvrije gemeente zijn. Daarom zoeken we altijd naar duurzamere toepassingen voor de diverse afvalstromen. Feitelijk beschouwen we alle afval als grondstof. Dat geldt zeker voor kaphout. Vroeger werd dit vaak gebruikt als brandstof, maar dat kan nu echt niet meer. Daarom is in 2022 een begin gemaakt met het vinden van lokale partijen die Hout van Hier goed kunnen gebruiken voor een duurzame toepassing.

Ook

geinteresseerd

in Hout van Hier?

Kunt u ruw, onbewerkt hout gebruiken? Heeft u daarbij een duurzame, sociale en lokale toepassing op het oog? En bent u in staat om de stammen te transporteren en verwerken? Meld u dan nu aan via circulair@groningen.nl. Dan krijgt u bij een volgende uitgiftedag een uitnodiging voor Hout van Hier, met daarbij de voorwaarden voor deelname. Of kijk eerst op:

Hout van Hier 2024
Hout van Hier 2023
Hout van Hier 2022

Achtergrond

In Nederland worden er jaarlijks vele duizenden bomen gekapt. Meestal met goede redenen, maar pijnlijk is het wel. Want in de praktijk verdwijnt veel van dit zogenoemde A-hout in laagwaardige toepassingen, zoals stuwhout en houtsnippers. In Groningen vinden we dat jammer. Hout is geen afval. Het is een geweldig veelzijdige grondstof. Materiaal om de mooiste dingen mee maken. In onze gemeente moeten er creatieve bewoners en ondernemers zijn die er een betere bestemming voor kunnen bedenken. Aan die creatieve boom willen we schudden met het project Hout van Hier. 

V ANHETA F V AL

De Gemeente Groningen werkt hard aan een duurzame samenleving. Circulaire projecten pakken we het liefst op samen met maatschappelijke partners, o.m. uit het bedrijfsleven en de onderwijswereld. Sommige van onze projecten blijken ook een bron van inspiratie voor anderen. Onder de noemer Circular Stories geven we ze een plek op deze website. Kom daarom snel weer eens terug op haalallesuitjeafval.nl.

DOWNLOAD
DE APP

AFVALWIJZER
GRONINGEN