menu
Oud textiel wordt Gronings Goud

Gronings Goud? Dat is een nieuw hoogwaardig garen met een bijzondere herkomst!

Samenwerken

Gronings goud is namelijk voor 100% gemaakt van oud textiel uit Groningen. Gronings Goud is begin 2022 officieel gelanceerd. Hoe je nieuw textiel maakt van oud textiel? En waarom dat zo belangrijk is? Dat ontrafelen we op deze webpagina.

Gronings Goud is ook de naam van het project waarin vier partijen intensief samenwerken om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen. Die partijen zijn: GoudGoed uit Groningen, ReBlend uit Amsterdam, Vepa uit Hoogeveen en de Gemeente Groningen. Elke partij met zijn eigen inbreng:

TEXTIELKRINGLOOP

Zo maken we de textielkringloop rond:

Stap 1:

Afval herkennen als grondstof, daar begint het mee. Je afgedragen kleren bijvoorbeeld. Daar kunnen we nieuwe hoogwaardige garens en stoffen van maken. Gelukkig weten steeds meer Groningers de speciale textielcontainers te vinden!

Stap 2:

De inhoud van de containers wordt ingezameld door GoudGoed uit Groningen. Medewerkers sorteren het nauwkeurig op textielsoort en kleur. Wat nog bruikbaar is gaat naar kringloopwinkels. De rest wordt samengeperst voor transport en verdere verwerking.

Stap 3:

In een speciale fabriek wordt het textiel ontrafeld tot heel kleine vezels. De vezels worden gesponnen tot hoogwaardige industriële garen: het Groningse Goud. Er kunnen allerlei toepassingen voor worden bedacht, bijvoorbeeld ijzersterke weefsels die geschikt zijn als interieurstof. De partij die het hele recyclingproces van lompen tot nieuwe stof coördineert is ReBlend uit Amsterdam.

Stap 4:

Er is ook al een gebruiker van het Groningse Goud. Kantoor- en projectmeubelfabrikant Vepa uit Hoogeveen gaat stoffen van afgedankt Gronings textiel gebruiken voor het herstofferen van kantoormeubilair.

Stap 5:

Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat we geen grondstoffen meer verspillen en alle afval omzetten in nieuwe, liefst hoogwaardige grondstoffen. Daarom heeft de gemeente Groningen gekozen om oude bureaustoelen en vergaderstoelen te laten refurbishen. Dus niet weggooien en nieuw kopen, maar waar mogelijk: opknappen, repareren en … opnieuw bekleden. Uiteraard met Gronings Goud! De refurbish-opdracht is voor de komende tien jaar uitbesteed aan Vepa.

De rol van de gemeente Groningen

De circulaire economie komt er niet vanzelf. Gelukkig zijn de meeste mensen anders gaan denken over de wegwerpmaatschappij. Toch komt de circulaire economie pas echt op gang als alle partijen het ook anders gaan doen. Dat vraagt om een systeemverandering. Er is dus een rol weggelegd voor de overheid. Daarom heeft de gemeente Groningen zelf het voortouw genomen voor het project Gronings Goud. We zijn op verschillende manieren betrokken:

Initiatiefnemer

Met Gronings Goud hebben we vier partijen bij elkaar gebracht rond het ideaal van de circulaire economie.

Eerste afnemer (of launching customer)

Door zelf afnemer te worden van een nieuw ontwikkeld product of concept maken we het voor andere partijen in de keten makkelijker om te investeren in nieuwe producten en markten.

Inzamelen mogelijk maken

We plaatsen textielcontainers in de verschillende wijken en dorpen en lichten inwoners van de gemeente voor over de mogelijkheden en voordelen van textiel-recycling.

Ambassadeur

We promoten actief het product Gronings Goud en zijn trots op onze rol bij de totstandkoming ervan. Zo laten we zien dat gebruikte materialen een waarde vertegenwoordigen en dat het de moeite loont om daar businessmodellen voor te ontwikkelen. Ter inspiratie van bewoners en bedrijven.

Film Gronings Goud

Gronings Goud, het mysterie ontrafeld


Bekijk hier onze film!

Wat levert het ons op?

Milieuwinst

Textielproductie heeft een grote impact op het milieu. Met name bij het telen, oogsten en verwerken van katoen wordt veel water en energie verbruikt. Ook de uitstoot van broeikasgas CO2 en van vervuilende stoffen als zwaveldioxide en fosfaat is aanzienlijk. Elke kilo textiel die gemaakt wordt uit gebruikt textiel levert milieuwinst op. Die is ook berekend voor Gronings Goud. Volgens gestandaardiseerde normen wordt de milieuwinst uitgedrukt in een bedrag per kilogram stof.

 • Besparing Inputs Vermeden Biosfeer schade
 • 9730 liter water (H2O) € 8,95 Gebruik zoetwatervoorraad
 • 0,17 kg Zwaveldioxide (SO2) € 4,19 Verzuring van bodem en water
 • 13,8 Kg Koolstofdioxide CO2-eq € 1,38 Broeikasgas uitstoot
 • 0,005 kg fosfaat ion (kg PO43eq) € 0,21 Eutrofiéring en waterzuivering
 • 23,83 MJ energie € 0,60 Fossiel energie verbruik
 • 9,66 m2 land € 0,43 Landgebruik en landerosie

De totaal bespaarde milieulast per kg Gronings Goud bedraagt dus € 15,76

Werkgelegenheid

Het sorteren en het schonen (verwijderen van knopen, ritsen e.d.) van het ingezamelde textiel is een belangrijke fase in de productie van Gronings Goud. Het gaat om werk dat bijdraagt aan een breed toegankelijke arbeidsmarkt. Hoe groter het succes van Gronings Goud, hoe meer participatieplekken en arbeidsplaatsen het oplevert. We onderzoeken mogelijkheden om ook het shredden, spinnen en weven naar Groningen te halen.

Een inspirerend voorbeeld

Het project Gronings Goud heeft al de aandacht getrokken van invloedrijke partijen. Er is een artikel over gepubliceerd door Procirc, een Europese kennisnetwerk waar professionele inkopers best practices delen. Gronings Goud behoorde tot de genomineerden voor een van de Circular Awards 2022.

Wat kan ik doen?

Geef gebruikt textiel een nieuwe kans

Reuse: Doe een ander een plezier met kleding waar je zelf op uitgekeken bent. Omgekeerd kun je de mooiste mode vinden in kringloopwinkels en op vintagewebsites. Repare: Met een nieuwe voering of rits kan je lievelingsjas misschien nog jaren mee. Remanufacture: er zijn ateliers die een boxershort van je overhemd maken of een schort van je lievelingsjurk. Recycle: Bedenk dan dat textiel altijd weer als grondstof kan dienen voor nieuw textiel.

Breng oude kleding voortaan naar de textielcontainer

Er staat ook een container bij jou in de buurt, waar je droog en schoon textiel kunt achterlaten. Bij GoudGoed weten ze het op waarde te schatten. Dat wil zeggen: hergebruiken waar mogelijk, repareren wat de moeite waard is en anders hoogwaardig recyclen tot Gronings Goud.

Gebruik Gronings Goud in je eigen bedrijf of product

Werk je in een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft? Ben je benieuwd naar de mogelijkheid om jouw kantoormeubilair te stofferen met deze stof? Of zie je als creatieve ondernemer nog andere toepassingsmogelijkheden voor Gronings Goud? Stuur een bericht via onderstaand contactformulier. We helpen je graag verder.

Daag ons uit met je eigen circulaire plan

Ook als je plannen hebt voor andere afvalstromen dan textiel, zijn we daar benieuwd naar. De uitdaging is om meer hoogwaardige grondstoffen te maken uit afval. Heb jij ideeën? Stuur een bericht via onderstaand contactformulier. We denken graag mee.

Nieuws

Textielhub opent in maart 2024!

Groningen bouwt aan een eerlijke en lokale textielindustrie! Samen met kenniscentra, bedrijven en bewoners, ontrafelen we de aanpak om een blijvende circulaire textiel beweging te realiseren. In de textielhub realiseren we nieuwe circulaire producten en concepten, bieden we repair- en upcyclingservices en programma’s voor bewoners en de mogelijkheden voor startups om gebruik te maken van de infrastructuur, open source kennis en middelen die daar voorhanden zijn. We benutten de kracht van kennisinstellingen, bedrijven, bewoners en praktijkgericht onderzoek om de circulaire innovaties van de toekomst vorm te geven die nodig zijn voor een eerlijke lokale textielindustrie. Door een focus te hebben op hergebruik van materialen en het lokaal sluiten van de kringloop besparen we het gebruik van grondstoffen en reduceren we CO2-uitstoot.

Houd deze pagina in de gaten voor meer nieuws!

 

VRAGEN, SUGGESTIES, IDEEËN?


  DOWNLOAD
  DE APP

  AFVALWIJZER
  GRONINGEN