menu

afvalexcursie

‘Nascheiding toch zo gek nog niet!’

Woensdag 13 juli was de laatste van drie excursies naar de Omrin-fabriek in Heerenveen. Zo’n honderd inwoners van de gemeente Groningen grepen de kans om eens met eigen ogen te zien hoe dat werkt, zo’n moderne afvalverwerkingsfabriek.

Afval leeft

De gemeente had de excursie zelf georganiseerd. Aanleiding: de vragen die bij veel inwoners van Haren leefden. Want na het samengaan met Groningen kreeg Haren te maken met een andere manier van afval inzamelen. ‘We waren gewend om plastic te scheiden. Opeens mocht alles weer bij elkaar in.’

Nascheiding?

Het is moeilijk voor te stellen, tot je het met eigen ogen hebt gezien. In de Omrin-fabriek wordt Gronings restafval volautomatisch gescheiden in afzonderlijke afvalstromen: plastic, metaal (blik), drankpakken, groenafval en etensresten. Plastic wordt zelfs verder uitgesorteerd in verschillende soorten hard en zacht plastic. Van de gescheiden afvalstromen worden nieuwe grondstoffen gemaakt. Zo sluiten we de kringloop en besparen we veel natuurlijke bronnen.

Klinkende resultaten

Nu al wordt een record-hergebruikpercentage van 73% gehaald in Heerenveen. Binnenkort kan dat percentage verder oplopen richting de 80%. Klinkende cijfers dus! Die maakten dat de meeste excursiegangers met andere ogen naar het Groningse afvalbeleid zijn gaan kijken. Zie bijvoorbeeld het videoverslag op OOG TV: