menu

Operatie Schepnet

Gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben de handen ineengeslagen voor schoner oppervlaktewater. Onder de noemer Operatie Schepnet zullen er in de week van 8 t/m 13 mei uiteenlopende activiteiten plaatsvinden op en rond de Groningse en Drentse wateren. Het gaat niet alleen om concrete schoonmaakacties, maar ook om activiteiten op het gebied van voorlichting en jongereneducatie.

Programma

Tijd

Activiteit

Locatie

Maandag 8 mei Startsein Operatie Schepnet bij basisschool De Zaaier in Paddepoel: Plastic Soup les zwerfafval opruimen Opening door bestuurder(s)

DOWNLOAD
DE APP

AFVALWIJZER
GRONINGEN