menu

Veelgestelde Vragen

1

Waarom wordt plastic niet apart ingezameld?

In de gemeente Groningen wordt plastic afval nagescheiden. Dat is effectiever en goedkoper dan vooraf scheiden. Dit betekent dat je zelf niet je plastic hoeft te scheiden, maar dat dit in de afval-nascheidingsfabriek gebeurt.

2

Als afval toch achteraf gescheiden wordt, waarom moet ik dan zelf mijn papier/glas/gft scheiden?

Sommige afvalstromen kunnen we nascheiden. Dit gaat om bijvoorbeeld plastic, metaal en drankpakken en in mindere mate gft-afval. Hierbij geldt echter dat vooraf scheiden van gft-afval effectiever en goedkoper is dan nascheiden. Het achteraf scheiden van andere stromen zoals papier, glas en textiel is op dit moment niet mogelijk. Papier, glas en textiel in het restafval wordt verbrand wat tot extra kosten leidt die door alle inwoners moeten worden gedragen. Daarom is het belangrijk om nog steeds je afval goed te blijven scheiden.

3

Waarom wordt groente- fruit en tuinafval (gft) in sommige buurten wel gescheiden en in andere niet?

In de wijken waar gebruik gemaakt wordt van ondergrondse containers wordt groente- tuin en fruitafval in de afvalscheidingsfabriek door nascheiding deels uit het restafval gehaald. Omdat vooraf scheiden van gft-afval uiteindelijk het effectiefst is verstrekt de gemeente wel groene containers op verzoek voor benedenwoningen met tuinen, óók als ze zijn aangesloten op het netwerk van ondergrondse containers. 

  • Wil je als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als je bereid bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden. 
  • Woon je te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wil je samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen. Meer informatie hierover vind je op gemeente.groningen.nl/afval.